-A A +A

Terminy rekrutacji 2017/2018

Harmonogram rekrutacji oraz terminy naborów na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie w roku akademickim 2017/2018:

 

                                                            Wydział Filozoficzny:

I nabór:

 • rejestracja kandydatów na studia (w formie elektronicznej): od 4 maja 2017 r. do 17 lipca 2017 r. do godz. 10.00
 • ogłoszenia wyników w przedmiocie przyjęcia kandydatów na studia (listy rankingowej): 21 lipca 2017 r. ,godz. 15.00
 • składanie wymaganych dokumentów przez kandydatów przyjętych na studia (zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów): od 24 lipca 2017 r. do 27 lipca 2017 r.
 • ogłoszenie listy osób przyjętych na studia, które zgłosiły gotowość do podjęcia studiów (wpis na listę studentów): 28 lipca 2017 r. godz. 15.00

II nabór:

 • rejestracja kandydatów na studia (w formie elektronicznej): od 7 sierpnia 2017 r. do 25 września 2017 r., do godz. 10.00
 • ogłoszenia wyników w przedmiocie przyjęcia kandydatów na studia (listy rankingowej): 26 września 2017 r., godz. 15.00
 • składanie wymaganych dokumentów przez kandydatów przyjętych na studia (zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów): od 27 września 2017 r. do 28 września 2017 r.
 • ogłoszenie listy osób przyjętych na studia, które zgłosiły gotowość do podjęcia studiów (wpis na listę studentów): 29 września 2017 r., godz. 15.00

   

                             Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego:

 • Instytut Historii:

I nabór:

 • rejestracja kandydatów na studia (w formie elektronicznej): od 4 maja 2017 r. do 17 lipca 2017 r., do godz.10.00
 • ogłoszenia wyników w przedmiocie przyjęcia kandydatów na studia (listy rankingowej): 21 lipca 2017 r. godz., 15.00
 • składanie wymaganych dokumentów przez kandydatów przyjętych na studia (zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów): od 24 lipca 2017 r. do 27 lipca 2017 r.
 • ogłoszenie listy osób przyjętych na studia, które zgłosiły gotowość do podjęcia studiów (wpis na listę studentów): 28 lipca 2017 r., godz.15.00

II nabór:

 • rejestracja kandydatów na studia (w formie elektronicznej): od 7 sierpnia 2017 r. do 21 września 2017 r. do godz.10.00
 • ogłoszenia wyników w przedmiocie przyjęcia kandydatów na studia (listy rankingowej):  22 września 2017 r. godz. 15.00
 • składanie wymaganych dokumentów przez kandydatów przyjętych na studia (zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów): od 25 września 2017 r. do 28 września 2017 r.
 • ogłoszenie listy osób przyjętych na studia, które zgłosiły gotowość do podjęcia studiów (wpis na listę studentów): 29 września 2017 r., godz. 15.00

   

 • Instytut Historii Sztuki i Kultury:

  - studia pierwszego stopnia:

I nabór

 • rejestracja kandydatów na studia (w formie elektronicznej): od 4 maja 2017 r. do 17 lipca 2017 r. do godz.10.00
 • test dla kandydatów ze "starą maturą" lub świadectwem zagranicznym: 19 lipca 2017 r. (godz. 9.00) w Instytucie Historii Sztuki i Kultury przy ul. Sławkowskiej 32,
 • ogłoszenia wyników w przedmiocie przyjęcia kandydatów na studia (listy rankingowej): 21 lipca 2017 r., godz. 15.00
 • składanie wymaganych dokumentów przez kandydatów przyjętych na studia (zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów): od 24 lipca 2017 r. do 27 lipca 2017 r.
 • ogłoszenie listy osób przyjętych na studia, które zgłosiły gotowość do podjęcia studiów (wpis na listę studentów): 28 lipca 2017 r. godz., 15.00

 

II nabór:

 • rejestracja kandydatów na studia (w formie elektronicznej): od 7 sierpnia 2017 r. do 20 września 2017 r. do godz. 12.00
 • test dla kandydatów ze "starą maturą" lub świadectwem zagranicznym: 21 września 2017 r. (godz. 9.00) w Instytucie Historii Sztuki i Kultury przy ul. Sławkowskiej 32
 • ogłoszenia wyników w przedmiocie przyjęcia kandydatów na studia (listy rankingowej): 22 września 2017 r., godz. 15.00
 • składanie wymaganych dokumentów przez kandydatów przyjętych na studia (zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów): od 25 września 2017 r. do 26 września 2017 r.
 • ogłoszenie listy osób przyjętych na studia, które zgłosiły gotowość do podjęcia studiów (wpis na listę studentów): 27 września 2017 r. godz., 15.00

  - studia drugiego stopnia:

I nabór:

 • rejestracja kandydatów na studia (w formie elektronicznej): od 4 maja 2017 r.  do 17 lipca 2017 r., do godz. 10.00
 • ogłoszenia wyników w przedmiocie przyjęcia kandydatów na studia (listy rankingowej): 21 lipca 2017 r., godz. 15.00
 • składanie wymaganych dokumentów przez kandydatów przyjętych na studia (zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów): od 24 lipca 2017 r. do 27 lipca 2017 r.,
 • ogłoszenie listy osób przyjętych na studia, które zgłosiły gotowość do podjęcia studiów (wpis na listę studentów): 28 lipca 2017 r. .godz., 15.00

 

II nabór:

 • rejestracja kandydatów na studia (w formie elektronicznej): od 7 sierpnia 2017 r. do 20 września 2017 r.  do  godz. 10.00
 • ogłoszenia wyników w przedmiocie przyjęcia kandydatów na studia (listy rankingowej): 22 września 2017 r.  godz., 15.00
 • składanie wymaganych dokumentów przez kandydatów przyjętych na studia (zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów):  od 25 września 2017 r. do 26 września 2017 r.
 • ogłoszenie listy osób przyjętych na studia, które zgłosiły gotowość do podjęcia studiów (wpis na listę studentów): 27 września 2017 r. godz. 15.00

 

                                                Wydział Nauk Społecznych:

 • Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej:

UWAGA

 III tura rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia nie zostanie uruchomiona

- studia pierwszego stopnia:

I nabór:

 • rejestracja kandydatów na studia (w formie elektronicznej): od 4 maja 2017 r. do 11 lipca 2017r., do godz. 10.00
 • rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie tzw. "starej matury": 11 lipca 2017 r., godz. 10.00
 • ogłoszenia wyników w przedmiocie przyjęcia kandydatów na studia (listy rankingowej): 12 lipca 2017 r., godz. 12.00
 • składanie wymaganych dokumentów przez kandydatów przyjętych na studia (zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów): od 12 lipca 2017 r. do 18 lipca  2017 r.

II nabór:

Uwaga, zgodnie z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II  w Krakowie nr 58/2017, ogłoszenie wyników II naboru w przedmiocie przyjęcia kandydatów na studia:

20 lipca 2017 r. godz. 12.00

 •  rejestracja kandydatów na studia (w formie elektronicznej): od 13 lipca 2017 r. do 19 lipca 2017 r., do godz.10.00
 • ogłoszenia wyników w przedmiocie przyjęcia kandydatów na studia (listy rankingowej): 19 lipca 2017 r., godz. 12.00,
 • składanie wymaganych dokumentów przez kandydatów przyjętych na studia (zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów): od 19 lipca 2017 r. do 27 lipca  2017 r.,

III nabór:

 • rejestracja kandydatów na studia (w formie elektronicznej): od 20 lipca 2017r. do 26 września 2017 r., do  godz. 10.00
 • ogłoszenia wyników w przedmiocie przyjęcia kandydatów na studia (listy rankingowej):  26 września 2017 r., godz. 12.00,
 • składanie wymaganych dokumentów przez kandydatów przyjętych na studia (zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów): od 26 września 2017 r. do 29 września  2017r.

  ogłoszenie listy osób przyjętych na studia, które zgłosiły gotowość do podjęcia studiów(wpis na listę studentów): 29 września 2017r., godz. 12.00

  - studia drugiego stopnia:

I nabór:

 • rejestracja kandydatów na studia (w formie elektronicznej): od 4 maja 2017r. do 20 lipca 2017 r., do godz.10.00
 • ogłoszenia wyników w przedmiocie przyjęcia kandydatów na studia (listy rankingowej): 20 lipca 2017 r., godz. 12.00,
 • składanie wymaganych dokumentów przez kandydatów przyjętych na studia (zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów): od 20 lipca 2017 r. do 27 lipca  2017r.

        II nabór:

 • rejestracja kandydatów na studia (w formie elektronicznej): od 21 lipca 2017 r. do 26 września 2017 r.,  do godz. 10.00
 • ogłoszenia wyników w przedmiocie przyjęcia kandydatów na studia (listy rankingowej): 26 września 2017 r., godz. 12.00,
 • składanie wymaganych dokumentów przez kandydatów przyjętych na studia (zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów): od 26 września 2017 r. do 29 września 2017 r.

  ogłoszenie listy osób przyjętych na studia, które zgłosiły gotowość do podjęcia studiów(wpis na listę studentów):29 września 2017r., godz. 12.00

   

 • Instytut Pracy Socjalnej:

I nabór:

 • rejestracja kandydatów na studia (w formie elektronicznej): od 4 maja 2017 r. do 17 lipca 2017 r., do godz. 10.00
 • ogłoszenia wyników w przedmiocie przyjęcia kandydatów na studia (listy rankingowej): 21 lipca 2017 r., godz. 15.00
 • składanie wymaganych dokumentów przez kandydatów przyjętych na studia (zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów): od 24 lipca 2017 r. do 27 lipca 2017 r.
 • ogłoszenie listy osób przyjętych na studia, które zgłosiły gotowość do podjęcia studiów (wpis na listę studentów): 28 lipca 2017 r. godz.12.00

II nabór:

 • rejestracja kandydatów na studia (w formie elektronicznej): od 7 sierpnia 2017 r. do 25 września 2017 r., do godz.10.00
 • ogłoszenia wyników w przedmiocie przyjęcia kandydatów na studia (listy rankingowej): 26 września 2017 r., godz. 15.00
 • składanie wymaganych dokumentów przez kandydatów przyjętych na studia (zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów): od 27 września 2017 r. do 28 września  2017 r.
 • ogłoszenie listy osób przyjętych na studia, które zgłosiły gotowość do podjęcia studiów (wpis na listę studentów): 29 września 2017 r., godz. 12.00
 • Instytut Nauk o Rodzinie:

I nabór:

 • rejestracja kandydatów na studia (w formie elektronicznej): od 4 maja 2017 r. do 17 lipca 2017 r., do godz. 10.00
 • ogłoszenia wyników w przedmiocie przyjęcia kandydatów na studia (listy rankingowej): 21 lipca 2017 r. godz. 15.00
 • składanie wymaganych dokumentów przez kandydatów przyjętych na studia (zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów): od 24 lipca 2017 r. do 27 lipca 2017 r.
 • ogłoszenie listy osób przyjętych na studia, które zgłosiły gotowość do podjęcia studiów (wpis na listę studentów): 28 lipca 2017 r. godz. 12.00

II nabór:

 • rejestracja kandydatów na studia (w formie elektronicznej): od 7 sierpnia 2017 r. do 21 września 2017 r., do godz. 10.00
 • ogłoszenia wyników w przedmiocie przyjęcia kandydatów na studia (listy rankingowej): 22 września 2017 r., godz. 15.00,
 • składanie wymaganych dokumentów przez kandydatów przyjętych na studia (zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów): od 25 września 2017 r. do 28 września 2017 r.
 • ogłoszenie listy osób przyjętych na studia, które zgłosiły gotowość do podjęcia studiów (wpis na listę studentów): 29 września 2017 r., godz. 12.00;

   

                                           Wydział Teologiczny:

I nabór:

 • rejestracja kandydatów na studia (w formie elektronicznej): od 4 maja 2017 r. do 17 lipca 2017 r., do godz.10.00
 • ogłoszenia wyników w przedmiocie przyjęcia kandydatów na studia (listy rankingowej): 21 lipca 2017 r. godz. 15.00
 • składanie wymaganych dokumentów przez kandydatów przyjętych na studia (zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów): od 24 lipca 2017 r. do 27 lipca 2017r.
 • ogłoszenie listy osób przyjętych na studia, które zgłosiły gotowość do podjęcia studiów (wpis na listę studentów): 28 lipca 2017 r. godz. 15.00

II nabór:

 • rejestracja kandydatów na studia (w formie elektronicznej): od 7 sierpnia 2017 r. do 22 września 2017 r., do godz. 10.00
 • ogłoszenia wyników w przedmiocie przyjęcia kandydatów na studia (listy rankingowej): 26 września 2017 r. godz. 15.00
 • składanie wymaganych dokumentów przez kandydatów przyjętych na studia (zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów): od 27 września 2017 r. do 28 września  2017 r.
 • ogłoszenie listy osób przyjętych na studia, które zgłosiły gotowość do podjęcia studiów (wpis na listę studentów): 29 września 2017 r. godz. 15.00

 

                                   Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie:

I nabór:

 • rejestracja kandydatów na studia (w formie elektronicznej): od 4 maja 2017 r. do 17 lipca 2017 r.  do  godz. 10.00
 • ogłoszenia wyników w przedmiocie przyjęcia kandydatów na studia (listy rankingowej): 21 lipca 2017 r. godz. 15.00
 • składanie wymaganych dokumentów przez kandydatów przyjętych na studia (zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów): od 24 lipca 2017 r. do 27 lipca 2017 r.
 • ogłoszenie listy osób przyjętych na studia, które zgłosiły gotowość do podjęcia studiów (wpis na listę studentów): 28 lipca 2017 r., godz. 15.00

II nabór:

 • rejestracja kandydatów na studia (w formie elektronicznej): od 7 sierpnia 2017 r. do 25 września 2017 r., do  godz.10.00
 • ogłoszenia wyników w przedmiocie przyjęcia kandydatów na studia (listy rankingowej): 26 września 2017 r., godz.15.00
 • składanie wymaganych dokumentów przez kandydatów przyjętych na studia (zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów): od 1 września 2017 r. do 28 września  2017 r.
 • ogłoszenie listy osób przyjętych na studia, które zgłosiły gotowość do podjęcia studiów (wpis na listę studentów): 29 września 2017 r. godz.15.00

   

                                   Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej:

I nabór:

 • rejestracja kandydatów na studia (w formie elektronicznej): od 4 maja 2017 r. do 6 czerwca 2017 r., do godz. 14.00
 • egzamin wstępny na studia: 19 czerwca 2017 r. - I stopień, 20  czerwca 2017 r. -  II stopień
 • ogłoszenia wyników w przedmiocie przyjęcia kandydatów na studia (listy rankingowej): 21czerwca 2017 r. g. 15.00
 • składanie wymaganych dokumentów przez kandydatów przyjętych na studia (zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów): do 14 lipca 2017 r.,

II nabór:    UWAGA: TERMIN REKRUTACJI PRZEDŁUŻONY DO 12 WRZEŚNIA GODZ. 10.00

 • rejestracja kandydatów na studia (w formie elektronicznej): od 7 sierpnia 2017 r. do 11 września 2017 r., do godz. 10.00
 • egzamin wstępny na studia: 18 września 2017 r. - I i II stopień
 • ogłoszenia wyników w przedmiocie przyjęcia kandydatów na studia (listy rankingowej): 19 września 2017 r., godz. 15.00
 • składanie wymaganych dokumentów przez kandydatów przyjętych na studia (zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów): do 22 września 2017 r.

   

                                      Wydział Prawa Kanonicznego

I nabór:

 • rejestracja kandydatów na studia (w formie elektronicznej): od 4 maja 2017 r. do 17 lipca 2017 r., do  godz. 10.00
 • rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów ze „starą maturą”, dyplomem IB, dyplomem EB lub świadectwem zagranicznym: 20 lipca 2017 r.,
 • ogłoszenia wyników w przedmiocie przyjęcia kandydatów na studia (listy rankingowej):  21 lipca 2017 r. godz. 15.00
 • składanie wymaganych dokumentów przez kandydatów przyjętych na studia (zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów): od 24 lipca 2017 r. do 27 lipca 2017 r.,
 • ogłoszenie listy osób przyjętych na studia, które zgłosiły gotowość do podjęcia studiów (wpis na listę studentów): 28 lipca 2017 r. godz.  15.00

II nabór:  UWAGA: TERMIN REKRUTACJI PRZEDŁUŻONY DO 13 WRZEŚNIA GODZ. 11.00

 • rejestracja kandydatów na studia (w formie elektronicznej): od 7 sierpnia 2017 r. do 11 września 2017 r., do godz. 10.00
 • rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów ze „starą maturą”, dyplomem IB, dyplomem EB lub świadectwem zagranicznym: 14 września 2017 r.,
 • ogłoszenia wyników w przedmiocie przyjęcia kandydatów na studia (listy rankingowej):  15 września 2017 r., godz. 15.00
 • składanie wymaganych dokumentów przez kandydatów przyjętych na studia (zgłoszenie gotowości do podjęcia studiów): od 18 września 2017 r. do 21 września  2017 r.,
 • ogłoszenie listy osób przyjętych na studia, które zgłosiły gotowość do podjęcia studiów (wpis na listę studentów): 22  września 2017 r. godz. 15

Skontaktuj się z nami

informacja: rekrutacja@upjp2.edu.pl

tel: 12 370 86 17

pomoc techniczna: irk@upjp2.edu.pl

Terminarz rekrutacji

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi terminami rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów.

Czytaj więcej

Cudzoziemcy

Informacje dotyczące rekrutacji na studia z punktu widzenia osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego.

Czytaj więcej

Testy językowe

Podczas rekrutacji elektronicznej kandydat może zostać poproszony o wybór języka testu poziomującego na wybrany lektorat.

Czytaj więcej

Biuro ds. osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne chcące rozpocząć studia na UPJPII zapraszamy do zapozniania się z działalnością Biura ds. Osób Niepełnosprawych. 

Czytaj więcej

Akty prawne

Tutaj znajdą Państwo akty prawne związane z procesem rekrutacji oraz zasady rekrutacji na naszą Uczelnię.

Czytaj więcej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018