-A A +A

Akty prawne

DOKUMENTY ZEWNĘTRZNE 2018/2019

 

DOKUMENTY ZEWNĘTRZNE 2019/2020

 

 

DOKUMENTY WEWNETRZNE

Wszystkie dokumenty wewnętrzne Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie dotyczące rekrutacji dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publiczej Uniwersytetu.

 

REKRUTACJA 2018/2019 STUDIA I STOPNIA, II STOPNIA, JEDNOLITE MAGISTERSKIE

 

REKRUTACJA 2019/2020 STUDIA I STOPNIA, II STOPNIA, JEDNOLITE MAGISTERSKIE

FINALIŚCI/LAUREACI OLIMPIAD LUB KONKURSÓW STOPNIA CENTRALNEGO 2018/2019

Uchwała Senatu nr 37/2016 w sprawie określenia szczególnych zasad przyjmowania na studia laureatów olimpiad stopnia centralnego, zwycięzców konkursów wiedzy oraz stypendystów fundacji i innych organizacji

Zarządzenie Rektora nr 36/2016 w sprawie kwalifikowania na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, konkursów wiedzy międzynarodowych i ogólnopolskich oraz s

FINALIŚCI/LAUREACI OLIMPIAD LUB KONKURSÓW STOPNIA CENTRALNEGO 2019/2020

REKRUTACJA 2018/2019 STUDIA III STOPNIA

 

ZARZĄDZENIA REKTORA HARMONOGRAM REKRUTACJI 2018/2019

Zarządzenie nr 15/2018 Rektora UPJPII w Krakowie w spr. harmonogramu rekrutacji oraz terminów naborów na studia na UPJPII w Krakowie w r.a. 2018/2019

Zarządzenie nr 20/2018 Rektora UPJPII w spr. zmiany Zarządzenia nr 15/2018 Rektora UPJPII w spr. harmonogramu rekrutacji oraz terminów naborów na studia na UPJPII w Krakowie w r.a. 2018/2019

Zarządzenie nr 39/2018 Rektora UPJPII w Krakowie z dnia 25 czerwca 2018 r. w spr. zmiany zarządzenia nr 15/2018 Rektora UPJPII II w Krakowie w spr. ustalenia harmonogramu rekrutacji oraz terminów naborów na studia na UPJPII w Krakowie w r.a. 2018/2019.

Zarządzenie nr 40/2018 Rektora UPJPII w Krakowie w spr. zmiany zarządzenia nr 15/2018 Rektora UPJPII w Krakowie (z późn. zm.) w spr. ustalenia harmonogramu rekrutacji oraz terminów naborów na studia na UPJPII w Krakowie w r.a. 2018/2019.

Zarządzenie nr 50/2018 Rektora UPJPII w Krakowie w spr. zmiany zarządzenia nr 15/2018 Rektora UPJPII w Krakowie (z późn. zm.) w spr. ustalenia harmonogramu rekrutacji oraz terminów naborów na studia na UPJPII w Krakowie w r.a. 2018/2019.

Zarządzenie nr 57/2018 Rektora UPJPII w Krakowie w spr. zmiany zarządzenia nr 15/2018 Rektora UPJPII w Krakowie (z późn. zm.) w spr. ustalenia harmonogramu rekrutacji oraz terminów naborów na studia na UPJPII w Krakowie w r.a. 2018/2019.

Zarządzenie nr 59/2018 Rektora UPJPII w Krakowie w spr. zmiany zarządzenia nr 15/2018 Rektora UPJPII w Krakowie (z późn. zm.) w spr. ustalenia harmonogramu rekrutacji oraz terminów naborów na studia na UPJPII w Krakowie w r.a. 2018/2019.

ZARZĄDZENIA REKTORA HARMONOGRAM REKRUTACJI 2019/2020

Zarządzenie nr 6/2019 Rektora UPJPII w Krakowie z dnia 15 kwietnia 2019 r. w spr. harmonogramu rekrutacji oraz terminów naborów na studia (...) na UPJPII w Krakowie w r.a. 2019/2020

 

 

OPŁATY 2018/2019

Uchwała Senatu nr 97/2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu opłat za studia wyższe, studia doktoranckie, studia podyplomowe, kursy dokształcające i szkolenia w UPJPII

Zarządzenie Rektora nr 48/2016 w spr. terminów wnoszenia opłat za usługi edukacyjne związane z procesem kształcenia na studiach wyższych, doktoranckich oraz podyplomowych

Zarządzenie Rektora nr 12/2017 w spr. wysokości opłat za sporządzanie dokumentów związanych z procesem kształcenia na studiach wyższych i doktoranckich na UPJPII w Krakowie

Zarządzenie nr 17/2018 Rektora UPJPII w Krakowie w spr. wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia wyższe na UPJPII w Krakowie na r.a. 2018/2019

Zarządzenie nr 21/2018 Rektora UPJPII w Krakowie w spr. wysokości opłat związanych z procesem kształcenia na studiach wyższych i doktoranckich w UPJPII w Krakowie w r. a. 2018/2019;

Zarządzenie nr 42/2018 Rektora UPJPII w Krakowie z dnia 10 lipca 2018 r. w spr. zmiany zarządzenia nr 21/2018 Rektora UPJPII w Krakowie z dnia 10 maja 2018 r. w spr. wysokości opłat na studiach w UPJPII w Krakowie w r.a. 2018/2019

Zarządzenie nr 43/2018 Rektora UPJPII w Krakowie z dnia 13 lipca 2018 r. w spr. zmiany zarządzenia nr 12/2017 Rektora UPJPII w Krakowie z dnia 9 lutego 2017 r. w spr. wysokości opłat za sporządzanie dokumentów dot. studiów w UPJPII w Krakowie.

Zarządzenie nr 61/2018 Rektora UPJPII w Krakowie z dnia 28 września 2018 r. w spr. wprowadzenia wzorów umów o warunkach odpłatności za studia III stopnia stacjonarne i studia III stopnia niestacjonarne na UPJPII w Krakowie

OPŁATY CUDZOZIEMCY 2018/2019

Zarządzenie nr 41/2018 Rektora UPJPII w Krakowie z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie odbywania przez cudzoziemców studiów w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie...

 

OPŁATA REKRUTACYJNA 2019/2020

Zarządzenie nr 7/2019 Rektora UPJPII w Krakowie z dnia 23 kwietnia 2019 r. w spr. wysokości opłaty rekrutacyjnej związanej z przyjęciem na studia wyższe i studia podyplomowe w UPJPII w Krakowie w r.a. 2019/2020.

 

OPŁATY 2019/2020

Zarządzenie nr 16/2019 Rektora UPJPII w sprawie wysokości opłat związanych z procesem kształcenia na studiach wyższych

 

 

Kontakt

STUDIA WYŻSZE 
informacja: rekrutacja@upjp2.edu.pl

informacja telefoniczna i punkt informacyjny czynny:

od wtorku do piatku w godz. od 9:30 do 13:30

tel: 12 370 86 17 

pomoc techniczna: irk@upjp2.edu.pl

SZKOŁA DOKTORSKA

tel: 12 37 08 675
email: szkola@upjp2.edu.pl

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Centrum Kształcenia Podyplomowego UPJPII,

informacja:

tel. 12 428 60 30 wew. 942
e-mail: ckp@upjp2.edu.pl

http://ckp.upjp2.edu.pl

31-069 Kraków, ul. Bernardyńska 3, parter, pok. 051,

Terminarz rekrutacji na studia wyższe

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi terminami rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów.

Czytaj więcej

Cudzoziemcy

 

Ogólne warunki podejmowania studiów wyższych  przez cudzoziemców od roku akademickiego 2019/2020

INFORMACJA DLA CUDZOZIEMCÓW PODEJMUJĄCYCH KSZTAŁCENIE W SZKOLE DOKTORSKIEJ OD ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

LEGALIZACJA POBYTU CUDZOZIEMCÓW - PORADNIK

Słownik pojęć 

 

 

 

Testy językowe

Podczas rekrutacji elektronicznej kandydat zostanie poproszony o wybór języka testu poziomującego.

Czytaj więcej

 

Biuro ds. osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne chcące rozpocząć studia na UPJPII zapraszamy do zapozniania się z działalnością Biura ds. Osób Niepełnosprawych. 

Czytaj więcej

Akty prawne

Tutaj znajdą Państwo akty prawne związane z procesem rekrutacji oraz zasady rekrutacji na naszą Uczelnię.

Czytaj więcej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019